Mūsu biedrība"Ģimenes darbnīca."reģistrēta 2014.gada 11. augustā.

Biedrības valdes sastāvs:

                                     biedrības vadītāja - Laimdota Kļaviņa

                                                                talr. 28855260

                                     valdes locekļi - Māris Kļaviņš

                                                              Iveta Laudāne

                                                              Jānis  Laudāns

Biedrības"Ģimenes darbnīca." mērķi:

 1.Organizēt bērnu un jauniešu saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes (izbraukumus, nometnes, radošās darbnīcas, sportiskās aktivitātes un citus pasākumus).

2.Veicināt bērnu un jauniešu saiknes saglabāšanu ar vecāko paaudzi organizējot  kopējus pasākumus;

3.Organizēt veselību veicinošus pasākumus ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, kā arī novada iedzīvotājiem.

4.Celt ģimenes prestižu sabiedrībā, iesaistīt tās izglītojošās programmās.

5.Organizēt informatīvus pasākumus par ģimenes vērtību saglabāšanu  nozīmību veselīgas sabiedrības veidošanā un attīstībā.

6.Organizēt  izglītojošus pasākumus pagasta, novada iedzīvotājiem par jautājumiem, kas skar ģimenes savstarpējās attiecības, bērnu un jauniešu audzināšanas problēmas.

7.Organizēt izglītojošus pasākumus pagasta un novada iedzīvotājiem par audžuģimeņu darbību Latvijā, piesaistot audžuģimeņu kustībai.

8.Sniegt atbalstu ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā, organizējot tiem izglītojošus un atbalsta pasākumus.

9.Piesaistīt investīcijas (projekta līdzekļus, ziedojumus u.c.) biedrības mērķu sasniegšanai.

10. Sniegt atbalstu Krapes pagasta skolai, piesaistot ES līdzekļus (projekti) skolas materiāli-tehniskās bāzes uzlabošanai, kā arī izskatīt citas vajadzības skolas darbībai bērnu un jauniešu izglītības ieguvē.

11.Organizējot apmācības vecākiem un jauniešiem aktivizēt brīvprātīgo darbību.

12.Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu daudzbērnu ģimeņu organizācijām, piedaloties pieredzes apmaiņas pasākumos un braucienos.


Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk